Đồ uống


Không cồn

Có cồn

Thuốc lá

Thuốc lá Vinataba

 35,000 vnd

 50,000 vnd

Thuốc lá Vinataba

Thuốc lá Marllboro Light

 45,000 vnd

 60,000 vnd

Thuốc lá Marlboro Light

Thuốc lá 555 xanh

 45,000 vnd

 60,000 vnd

Thuốc lá 555 xanh

Kent Bạc Hà

 45,000 vnd

 60,000 vnd

Thuốc lá Kent bạc

Đồ Uống Sáng

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge