Gordon's Gin (rượu ly pha)

Gordon's Gin (rượu ly pha)

  • Currently 2.14/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Gordon's Gin thường cho cảm giác tê nhẹ trên môi, sau đó kết thúc với cảm giác nóng nhẹ.

$ 0 vnd

Gordon's Gin thường cho cảm giác tê nhẹ trên môi, sau đó kết thúc với cảm giác nóng nhẹ.

 

Gordon's Gin (1 glass)


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge