Baileys

Baileys

  • Currently 2.47/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Baileys rượu sữa hay rượu sữa Baileys là một loại rượu kem sữa của Ailen. Thức uống này được tạo ra với nền là rượu whisky của Ailen.

$ 0 vnd

Baileys rượu sữa hay rượu sữa Baileys là một loại rượu kem sữa của Ailen. Thức uống này được tạo ra với nền là rượu whisky của Ailen. 

 


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge