Strawberry Margarita

Strawberry Margarita

  • Currently 2.78/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Strawberry Margarita gồm có nguyên liệu từ Tequila, triple sec, rượu dâu, chanh.

$ 0 vnd

Strawberry Margarita gồm có nguyên liệu từ Tequila, triple sec, rượu dâu, chanh 

 

 

 

 

 

 


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge