Lobetia Tempranillo - Petit Verdot

Lobetia Tempranillo - Petit Verdot

  • Currently 2.48/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Lobetia Tempranillo - Petit Verdot là dòng vang dẫn đầu trong công nghệ Organic hữu cơ. Sản phẩm được hòa trộn bởi Tempranillo và Petit Verdot.

$ 0 vnd

Lobetia Tempranillo - Petit Verdot là dòng vang dẫn đầu trong công nghệ Organic hữu cơ. Sản phẩm được hòa trộn bởi Tempranillo và Petit Verdot.

Lobetia Tempranillo - Petit Verdot


Đặt bàn

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge