Bạch tuộc chiên giòn

Bạch tuộc chiên giòn

  • Currently 2.75/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Bạch tuộc chiên giòn

$ 120,000 vnd

Bạch tuộc chiên giòn


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge