Mini show

MiniShow LÊ HIẾU 08.05.2021
Phí phụ thu: 450K - 350K
  Sự kiện sắp tới
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 450,000vnđ
MiniShow QUANG DŨNG 02.04.2021
Phí phụ thu: 600K - 500K
  Sự kiện sắp tới
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 600,000vnđ
Minishow HOÀNG DŨNG 17-05-2019
Phí phụ thu : 200.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 200,000vnđ
MiniShow UYÊN LINH 15-03-2019
Phí phụ thu : 500.000 - 400.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 500,000vnđ
MiniShow LAM TRƯỜNG 31-03-2019
Phí phụ thu: 650.000 - 550.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 650,000vnđ

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge