Mini show

MiniShow HÀ NHI 26-12-2020
Phí phụ thu: 400K - 300K
  Sự kiện sắp tới
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 400,000vnđ
Minishow Duy Mạnh 01-09-2018
Phí phụ thu: 400.000 - 300.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 400,000vnđ
MiniShow TUẤN HƯNG 14.05.2021
Phí phụ thu: 1100K - 900K
  Sự kiện sắp tới
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 1,100,000vnđ
MiniShow TUẤN HƯNG 19-02-2022
Phí phụ thu: 1.100K - 900K
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 1,100,000vnđ

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge