Mini show

MiniShow LÊ HIẾU 16-12-2018
Phí phụ thu: 400.000 - 300.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 400,000vnđ
MiniShow BẢO ANH 12-08-2018
Phí phụ thu : 450.000 - 350.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 450,000vnđ
Đêm Hài HOÀI LINH 19-10-2018
Phí phụ thu : 1.400.000 -1.000.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 1,400,000vnđ

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge