Mini show

MiniShow TUẤN HƯNG 26-07-2019
Phí phụ thu: 900.000 - 700.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 900,000vnđ
MiniShow TIM 06-07-2019
Phí phụ thu: 200.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 200,000vnđ
MiniShow DUY MẠNH 15/11/2019
Phí phụ thu: 300K - 400K
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 400,000vnđ
MiniShow MINH HẰNG 14-12-2019
Phí phụ thu : 300K - 200K
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 300,000vnđ
MiniShow QUANG DŨNG 07-09-2019
Phí phụ thu : 550.000 - 450.000
  Sự kiện đã kết thúc
Phòng trà Trixie 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phụ thu: từ 550,000vnđ

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge