PS I Love U

PS I Love U

  • Currently 2.77/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

PS I Love U ( kahlua, bailey's, amaretto )

$ 125,000 vnd

PS I Love U ( kahlua, bailey's, amaretto )

 

Kết quả hình ảnh cho cocktail I Love U


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge