Mooktail virgin girl

Mooktail virgin girl

  • Currently 3.03/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Sự kết hợp giữa dứa, cốt dừa,...tạo nên hương bị đặc biệt quyến rũ cho ly mooktail của Trixie

$ 115,000 vnd

Sự kết hợp giữa dứa, cốt dừa,...tạo nên hương bị đặc biệt quyến rũ cho ly mooktail của Trixie

 

Kết quả hình ảnh cho cocktail virgin girl


Đặt bàn

Món liên quan

Funny Day

Funny Day

115,000

Fruit Punch

Fruit Punch

115,000

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge