Jim Beam White

Jim Beam White

  • Currently 2.7/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Jim Beam White

$ 1,050,000 vnd


Đặt bàn

Món liên quan

Jack Daniel

Jack Daniel

1,150,000

Bombay

Bombay

1,150,000

Tequila Pepe Loper

Tequila Pepe Loper

1,050,000

Jagermeister

Jagermeister

1,100,000

Chivas 18 Yo

Chivas 18 Yo

2,350,000

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge