Flaming Dr.Pepper

Flaming Dr.Pepper

  • Currently 3.03/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

Flaming Dr.Pepper ( bia heniken, amaretto)

$ 125,000 vnd

Flaming Dr.Pepper ( bia heniken, amaretto)

 

Hình ảnh có liên quan


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge