B55

B55

  • Currently 2.6/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

B55( kahlua, bailey,absinthe)

$ 100,000 vnd

B55( kahlua, bailey,absinthe)

 


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge