B54

B54

  • Currently 3.07/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Điểm trung bình: ( lượt đánh giá )

B54( kahlua, bailey, tequila )

$ 100,000 vnd

B54( kahlua, bailey, tequila )

 

Hình ảnh có liên quan


Đặt bàn

Món liên quan

Fanpage Trixie Cafe

Fanpage Trixie Lounge